Authenticiteit in een samenwerking

LVSC
Type: Nieuws
Datum: 14 May 2013

De kwaliteit van de relatie tussen coaches en supervisoren en hun cliënten wordt grotendeels bepaald door de mate van authenticiteit. Zowel voor de coach als de cliënt is het belangrijk om zich open te stellen voor de samenwerking. Eerlijk en betrouwbaar overkomen is hierbij een must; niemand zit te wachten op een coach of supervisor die een onnatuurlijke of ongeloofwaardige indruk maakt. Ook coaches gaan graag een eerlijke en oprechte relatie aan met hun cliënten. Dit allemaal om een goede samenwerking te realiseren waarbij beide partijen zich op hun gemak voelen.

Echter, in de werkelijkheid gaat het er weleens anders aan toe. Authenticiteit is verre van vanzelfsprekend, en wordt zeker niet door iedereen als natuurlijk ervaren.

Artikel Burks & Robbins

Burks & Robbins (2012) hebben een onderzoek gedaan naar de manier waarop authenciteit een rol speelt bij de relatie tussen coaches/supervisoren en hun cliënten.  Wat is het aandeel van oprechtheid in een waardevolle samenwerking?

Lees het artikel op de kennisbank van LVSC: http://www.tsvb.nl/